kelekelo:

megapyon:

ʖ haha got ur nose

( ͡°_ ͡°)

Kuroko: makin my way downtown, walkin fast
Kise: Kurokocchi!!!
Kuroko: walkin faster
natsui:

what a catch
©